Employee Benefit Consultants

Het begrip Employee Benefits is volgens ons in de eerste plaats een service concept, waarin gemak en ondersteuning van onze klanten voorop staan.

Werkgevers

We adviseren en begeleiden werkgevers bij het invoeren van een nieuwe pensioenregeling of bij een wijzigingstraject van een bestaande pensioenregeling. Hierbij zullen we samen met de werkgever de wensen en eisen in kaart brengen en deze stapsgewijs in de pensioenregeling verwerken. Na een gedegen inventarisatie zorgt Novus Consulting voor het ontwikkelen en implementeren van de pensioenregeling, waarbij ook de uiteindelijke communicatie van de nieuwe regeling naar de werknemers wordt verzorgd. U bent immers verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de pensioenregeling. Daarnaast is het tijdens de beheerfase van belang om bijvoorbeeld de rekening courant met de verzekeraar goed in de gaten te houden, ervaring leert ons dat dit zijn geld opbrengt.

Bij het kopen of fuseren van ondernemingen worden we vaak gevraagd om een due diligence op pensioengebied te verzorgen. Wij analyseren of er een mogelijk probleem op pensioengebeid zal zijn en brengen de regeling(en) in kaart.