Employee Benefit Consultants

Het begrip Employee Benefits is volgens ons in de eerste plaats een service concept, waarin gemak en ondersteuning van onze klanten voorop staan.

Onze werkwijze

Pensioenadvisering is de laatste jaren erg gecompliceerd geworden door de vele wetswijzigingen en het verscherpte toezicht. Mede gevoed door de onderzoeksresultaten van de AFM is het tevens voor externe pensioenadviseurs eenvoudig om "fouten" in bestaande pensioendossiers te traceren. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op aansprakelijkheidsclaims en verlies van het vertrouwen van uw relaties. Het uit eigen beweging introduceren van een deskundig pensioenadviseur voorkomt mogelijke claims.

Novus Consulting wil graag met assurantie collega's samenwerken op het gebied van pensioenen. Samen kunnen we bekijken op welke wijze wij uw pensioendossier(s) kunnen overnemen.

Wij gebruiken hiervoor het volgende stappenplan:

  1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek
  2. Geheimhoudingsovereenkomst
  3. Inventarisatie pensioendossier(s)
  4. Samenwerkingsovereenkomst
  5. Gezamenlijk kennismakingsbezoek werkgever