Employee Benefit Consultants

Het begrip Employee Benefits is volgens ons in de eerste plaats een service concept, waarin gemak en ondersteuning van onze klanten voorop staan.

Ondernemingsraden

Bij een nieuw in te voeren pensioenregeling of een wijziging van een bestaande regeling, kan een werkgever advies vragen aan de ondernemings- of deelnemersraad. Omdat de leden van de ondernemingsraad niet op alle gebieden specialist kunnen zijn, kunnen zij ons inschakelen als pensioenspecialist. Samen met de ondernemingsraad bekijken we onder andere de arbeidsvoorwaardelijke consequenties van een nieuwe of gewijzigde pensioenregeling. Daarnaast heeft de ondernemingsraad de taak om jaarlijks met de werkgever naar de uitvoering van de pensioenregeling te kijken. De werkgever dient, in samenspraak met de verzekeraar, verantwoording aan de ondernemingsraad af te leggen over bijvoorbeeld het beleggingsresultaat en de uitvoering van de pensioenovereenkomst. Daarnaast dienen eventuele toeslagen (indexaties) met de ondernemingsraad besproken te worden.